Regele Lear și toamna fără sfârșit a lumii noastre: Despre mântuirea feminină a tragicului, despre teatru și adevărurile lui - Teatrelli
Regele Lear și toamna fără sfârșit a lumii noastre: Despre mântuirea feminină a tragicului, despre teatru și adevărurile lui

Un dialog cu ANDREI ȘERBAN și TANG SHU WING

Dialogul a avut loc în limba engleză, cu subtitrare în limba română. 
Premieră pe pagina de Facebook Teatrelli, în data de 26 noiembrie 2021, de la ora 19.00.

Lear este piesa cea mai întunecată a lui Shakespeare. Citită astăzi, pare verdictul final aplicat unei lumi fără metafizică.  Pusă în scenă, ea poate fi și recviemul acestei lumi, și contemplarea amară a salvării ei imposibile. Cu o expresivitate poetică uimitoare, Andrei Șerban a creat la București versiunea sa conjugată la genul feminin – cu Mariana Mihuț, Valeria Seciu, Dana Dogaru... Un spectacol ce nu se poate uita, poem teatral închinat măreției și forței femeii de a rosti adevărurile cele mai dureroase despre condiția umană. Mai de curând, la Hong Kong, un regizor de referință al Asiei a conceput o operă bazată pe Regele Lear cu o distribuție exclusiv feminină și fără niciun cuvânt. Tăcerea este pentru Tang Shu Wing ceea ce cuvântul rămâne pentru Șerban: sursa esențială a teatrului, șansa regenerării lui și a noastră.

Într-un dialog de toamnă tristă, care pare fără sfârșit, îi veți putea asculta pe doi dintre marii artiști ai acestor vremuri. Vor vorbi despre scenă, despre Shakespeare, despre Lear, dar și despre ceea ce ne sperie atât de mult pe toți: tragicul ascuns al existenței. Sunteți invitați, așadar, la o întâlnire specială dedicată teatrului peste granițe și dincolo de ele cu Andrei Șerban și Tang Shu Wing. Adică, la o noua ediție de spirit a Anotimpurilor noastre teatrale.” - Octavian Saiu

------

The Seasons of Theatre Dialogue with Octavian Saiu

King Lear and Our Autumn with No End: About the Female Redemption of Tragedy, about Theatre and Its Truths

 A dialogue with ANDREI ȘERBAN și TANG SHU WING

Premiere on www.facebook.com/teatrelli/, on 26th of November 2021, 7 PM (EET).

King Lear is Shakespeare's darkest play. Today, when read, it appears to be the final verdict applied to a world devoid of metaphysics. When staged, it becomes both the requiem of this world, and the bitter contemplation of its impossible salvation. With amazing poetic expressiveness, Andrei Șerban created his Bucharest version with an all-female cast: a show that cannot be forgotten, a theatrical poem dedicated to the greatness of women and to their ways of uttering the most painful truths about the human condition. More recently, in Hong Kong, a major Asian theatre director crafted a performance based on Lear only with women, and without a word. Silence is for Tang Shu Wing what words remain for Șerban: the essential source of theatricality, as well as its chance to regenerate itself.

In a sad autumn, which for some seems with no end, you are invited to listen to two of the most important artists of these times. They will talk about the stage, about Shakespeare, about Lear, but also about what terrifies us all: the hidden tragedy of existence. You are therefore invited to a special encounter dedicated to theatre across, and beyond borders with Andrei Șerban and Tang Shu Wing. It is indeed a special chapter of our seasonal theatrical Dialogues.” - Octavian Saiu