Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu - Teatrelli
Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu
Rezervă

VOCAȚIA RISCULUI ASUMAT: DESPRE CEL MAI AMPLU SPAȚIU DEDICAT ARTELOR SPECTACOLULUI CONTEMPORAN ÎN EUROPA

Un dialog cu AMELIE DEUFLHARD, directoarea artistică a KAMPNAGEL HAMBURG

27.03.2023, ora 16:00 - de Ziua Mondială a Teatrului

Premieră online pe pagina de Facebook TEATRELLI & pagina de Facebook a Goethe-Institut București

În engleză, cu subtitrare în limba română

„Ce înseamnă un spațiu al „teatrului independent”? Ce poate însemna ? Probabil, e un vis pe care unii îl considera prea idealist ca să devină o realitate. Și, totuși, se întâmplă ca uneori chiar să fie o realitate – mai ales atunci când cineva se încăpățânează să creadă că merită să fie așa, acolo unde energiile se pot aduna într-un loc anume. De peste patru decenii, Kampnagel este un astfel de loc, unic în geografia culturală a Europei: o fostă hală industrială convertita într-un laborator multifuncțional de creație, pentru artiști de peste tot. Imens, însa viu, organic, autentic. Stabil, dar înfruntând permanent noi si noi riscuri de ordin economic, social sau politic.
Mai puțin cunoscut decât Théâtre du Soleil sau Théâtre des Bouffes du Nord, Kampnagel are o particularitate unică. E ceva ce îl deosebește de orice altă instituție de spectacol, de fapt: este o platforma deschisă celor care nu au un sediu al lor, artiștilor cu spirit independent, mereu în căutarea unei provocări. Spectatorii vin din toate categoriile sociale – de la tineri nonconformiști la mici și mari burghezi. O asemenea diversitate pare neverosimila, când atâtea alte teatre de repertoriu se chinuie să îți atragă publicul și, unele, nici nu îl găsesc. Amelie Deuflhard este singura care poate explica miracolul din Hamburg, singura care îi înțelege pe deplin istoria, fiindcă în bună parte a scris-o chiar ea.

Pe 27 Martie, de Ziua Mondială a Teatrului, sunteți așteptați la o întâlnire cu un om care percepe această artă ca pe un rost al ființei ei, ca pe un privilegiu, dar și ca pe o datorie. Aventura sa se confunda cu ideea de a face posibil imposibilul, cu destinul unui spațiu în care artele spectacolului sunt sărbătorite în fiecare zi și în fiecare seară prin ceea ce au mai puțin festiv: șansa de a spune adevărurile lumii chiar și atunci când sunt greu de rostit. Nu ratați acest dialog sincer despre vocația rară de a crede în teatru până la capăt, fără compromisuri.” – Octavian Saiu

Amelie Deuflhard a fost timp de șapte ani (2000 – 2007) directorul artistic al Sophiensæle Berlin (spațiu înființat în 1996 de Sasha Waltz, Jochen Sandig etc.). În 2004/2005 a făcut parte din directoratul artistic al proiectului Volkspalast, fiind totodată una dintre inițiatoarele acestuia – un performance de tip festival în clădirea parțial demolată a Palatului Republicii din Berlin Mitte  (un vestigiu al istoriei RDG-ului),  inițiativă căreia i s-au alăturat nume importante ale scenei artistice internaționale, devenind un magnet pentru public. Din 2007, este directorul artistic al Kampnagel (Hamburg), cel mai amplu spațiu de producție la nivel european dedicat artelor spectacolului contemporan, conceput pentru sectorul independent. În 2014, a înființat, într-un context controversat, un spațiu pentru refugiați - EcoFavela Lampedusa Nord, proiect extins ulterior în așa-numitul spațiu de întâlnire Migrantpolitan – o inițiativă multipremiată. În 2017, Amelie Deuflhard a făcut parte din echipa curatorială a festivalului Theatre der Welt (Teatrul Lumii), organizat de Kampnagel și Thalia Theater în Hamburg. Este autoarea a numeroase publicații și ocupă funcții academice în cadrul mai multor universități. Pentru activitatea sa, a fost distinsă cu Premiul Caroline-Neuber în 2012 și cu Insignien des Chevaliers des Arts et Lettres în 2013. În 2018, a primit premiul European Cultural Manager of the Year, iar în 2022 a fost distinsă cu Theatrepreis Berlin pentru întreaga activitate.

Octavian Saiu este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Hong Kong, Noua Zeelandă, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 şi 2019 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (Wrocław – Capitală culturală europeană şi Toga, Japonia). Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume, Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie, precum și Președinte și fondator al Asociației Internaționale a Liderilor în Teatru (IATL - International Association of Theatre Leaders). Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 14 volume despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. În 2020, Președintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „însemn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creației teatrale românești”. 

(EN)

The Seasons of Theatre Dialogue with Octavian Saiu

A PASSION FOR RISK TAKING: ABOUT EUROPE’S LARGEST PRODUCTION VENUE FOR CONTEMPORARY PERFORMING ARTS

A dialogue with AMELIE DEUFLHARD, artistic director of KAMPNAGEL HAMBURG

27.03.2023, 4 PM (EEST) - on the occasion of World Theatre Day

ONLINE Premiere on the Facebook page of TEATRELLI & the Facebook page of Goethe-Institut București

In English, with Romanian Subtitles

”What does a ’platform for independent theatre’ mean? What could it mean? Probably, it is but a dream that some consider too idealistic to become a reality. And yet, sometimes it does become a reality - especially when someone stubbornly believes it deserves to be, where energies can gather in a certain place. Kampnagel is such a place, unique in Europe's cultural geography: a former industrial site converted into a multi-functional creative laboratory for artists from all over the world. Huge, but alive, organic, genuine. Steady, but constantly facing new economic, social and political risks.

Less known than Théâtre du Soleil or Théâtre des Bouffes du Nord, Kampnagel has a unique feature. It is something that sets it apart from any other performance institution, in fact: it is a platform open to those who do not have a venue of their own, to artists independent in spirit, always looking for a challenge. Its spectators represent all social backgrounds - from young rebels to the very bourgeois. Such diversity seems implausible when so many repertory theatres struggle to attract audiences, and some cannot even find them. Amelie Deufelhard is the only one who can explain this miracle of Hamburg, the only person who fully understands its history, because she wrote much of it herself.

On the 27th of March, World Theatre Day, you are invited to discover a leader who understands this art form as a part of her being, as a privilege, but also as a duty. Her adventure is synonymous with turning impossibilities into possibilities, and with the destiny of a venue where performing arts are celebrated every day and every evening through what seems their least festive dimension: the chance to speak the truth, even when it is really hard to do so. So, don't miss this truthful dialogue about the rare vocation of believing in theatre, unconditionally.” – Octavian Saiu

Amelie Deuflhard was the artistic director of the Sophiensæle (Berlin) from 2000 to 2007. In 2004/05 she was part of the artistic direction of “Volkspalast”, and one of the initiators of the project: a festival-like performance in the deconstructed Palace of the Republic (a remnant of the German Democratic Republic), an initiative that gathered important names of the international artistic scene, and an impressive number of spectators. Since 2007 she is the artistic director of Kampnagel Hamburg, Europe’s largest production center for the independent performing arts. With EcoFavela Lampedusa Nord, she initiated a living and action space for refugees in 2014 and stuck to it even when the public prosecutor’s office investigated Deuflhard for ‘aiding and abetting the violation of the right of residence for foreigners‘. The project has found its extension at Kampnagel in the award-winning meeting place Migrantpolitan. Amelie Deuflhard was part of the four-member curatorial team of Theatre der Welt 2017, festival organized  by Kampnagel and Thalia Theater in Hamburg. She is the author of numerous publications and regularly holds teaching positions at universities. For her work, she was awarded the Caroline-Neuber Prize in 2012 and the Insignien des Chevaliers des Arts et Lettres in 2013. In 2018 she received the European Cultural Manager of the Year award, and in 2022 she was awarded the Theatrepreis Berlin for her life’s work.

Professor Octavian Saiu is a scholar and professional theatre critic. He holds a PhD in Theatre Studies from National University of Theatre and Film in Romania, with a thesis about theatrical space, and another PhD in Comparative Literature from the University of Otago in New Zealand, with a thesis about Samuel Beckett and Eugène Ionesco. He completed his Post-Doc in Modern Literature at the University of Otago, and has been awarded his Habilitation in Theatre and Performing Arts. He teaches at universities in Romania, Hong Kong, New Zealand, Japan and Portugal, was Visiting Fellow at the University of London, School of Advanced Study, and has taught courses and offered master classes as Visiting Professor at various universities in Europe, Africa, Asia, and the Middle East, as well as the Grotowski Institute.

He has been actively involved, as Conference Chair and Invited Speaker, in several major theatre and academic events around the world, including the Theatre Olympics, Wuzhen Theatre Festival, as well as Edinburgh International Festival, where he was Chair of the Samuel Beckett Conference in 2013. Since 2004 he has been Chair of the Conferences of Sibiu International Theatre Festival.

He is President of the Romanian Section – Theatre Studies of IATC, President and founder of IATL - International Association of Theatre Leaders, has published academic articles in several international journals, as well as 14 books on theatre. He received the Critics’ Award in 2010 and the Award of the Union of Theatre Artists (UNITER) in 2013,and the Order of Cultural Merit from the President of Romania in 2020.