OCTAVIAN SAIU în dialog cu MICHAEL DOBSON - Teatrelli
OCTAVIAN SAIU în dialog cu MICHAEL DOBSON
Rezervă

Anotimpurile dialogului despre teatru cu OCTAVIAN SAIU

Shakespeare, de la o margine a Europei la cealaltă: Text, subtext și context dincolo de granițe

Invitat special: MICHAEL DOBSON (Director al Institutului Shakespeare)

LIVE: Institutul Cultural Londra
(Belgrave Square 1, Londra)
Intrare liberă!

ONLINE (în engleză)
Facebook/ICRLondon & Facebook/TEATRELLI

Such stuff as dreams are made on rămâne unul dintre cele mai frumoase versuri ale lui Shakespeare. E profund, emoționant, grăitor. Echivalentul din Româna, în traducerea deja clasică, este: Noi suntem din plămada din care sunt făcute visele – poate nu cea mai precisă, însă cea mai poetică variantă posibilă. Cumva, depășește originalul. Îl întregește, în orice caz. Un paradox imposibil de explicat celor care l-au citit pe Shakespeare doar în limba lui, care nici măcar nu mai e limba lor. Un paradox nu doar al traducerii, ci al unui întreg fenomen spiritual de interpretare, adaptare, de gând și emoție, de text și context dincolo de granițe. În Română, versul din Furtuna se împlinește într-un mod care altminteri ar rămâne de necuprins.


O altă morală a aceleiași povești despre traducere e legată de universul viu al spectacolului. În România, în Europa de Est, Shakespeare a devenit un dramaturg al Războiului Rece, grație unor sensuri mult mai adânci decât ar putea fi în contextul lor de origine. O nouă teatralitate shakespeareană provocatoare, poetică și politică deopotrivă, a fost impusă de artiști precum Liviu Ciulei sau Silviu Purcărete. Sfidând canoanele scenei occidentale, asemenea creatori nu numai că l-au recitit pe Shakespeare, dar l-au și rescris în stilul lor.


Alături de un specialist de calibru, Michael Dobson, vă invit să vorbim despre Shakespeare la cealaltă margine a Europei. Acum, când absurdul războiului și marele mecanism al istoriei – cum îl numea memorabil Jan Kott – amenință din nou lumea, un astfel de dialog ne va aminti tuturor că Shakespeare este cu adevărat contemporanul nostru.” - Octavian Saiu 

Michael Dobson, director al Shakespeare Institute şi profesor de studii shakespeariene la University of Birmingham din Marea Britanie. Legăturile lui Michael Dobson cu William Shakespeare au existat încă de pe vremea studenţiei la Oxford, unde a câştigat Charles Oldham Shakespeare Prize în 1981. Teza sa de doctorat, având ca temă dezvoltarea reputației lui Shakespeare de la Restauraţie până la Jubileul Stratford al lui David Garrick, a fost supervizată de Stanley Wells, iar cea mai mare parte a fost scrisă pe parcursul celor doi ani petrecuţi ca cercetător și profesor la Harvard. După experienţa la Harvard, Michael Dobson a lucrat la o serie de alte universități din America de Nord. În anul 2005, s-a transferat la Birkbeck College, University of London (unde a pus bazele unui nou program de masterat despre Shakespeare și reprezentaţii contemporane, în colaborare cu Shakespeare’s Globe), înainte de a fi numit la conducerea Shakespeare Institute în 2011. A mai primit granturi şi burse de la American Council of Learned Societies, British Academy, American Philosophical Society, Society for Theatre Research şi Leverhulme Trust, a predat ca profesor invitat la Peking University în China şi la Lund University în Suedia și a făcut parte din comitetul de program al Shakespeare Association of America.

Este fondator și membru al consiliului de administrație al European Shakespeare Research Association; decanul academic al Programului „Shakespeare” la şcoala de teatru British-American Drama Academy; referent de carte și teatru pentru BBC și London Review of Books; editor general, cu Dympna Callaghan, al seriei de monografii Palgrave Shakespeare Studies; membru al consiliilor editoriale al Shakespeare Quarterly şi Shakespeare Survey etc. În 2014, a primit titlul Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova, în cadrul Festivalului Shakespeare de la Craiova.

Octavian Saiu este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Hong Kong, Noua Zeelandă, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 şi 2019 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (Wrocław – Capitală culturală europeană şi Toga, Japonia). Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume, Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie, precum și Președinte și fondator al Asociației Internaționale a Liderilor în Teatru (IATL - International Association of Theatre Leaders). Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 14 volume despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. În 2020, Președintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „însemn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creației teatrale românești”. 

Partenerul de streaming / broadcasting: My Romania Community

(EN)

The Seasons of Theatre Dialogue with Professor OCTAVIAN SAIU

Shakespeare, from One Edge of Europe to Another: Text, Subtext and Context Beyond Borders

Special Guest: Professor MICHAEL DOBSON (Director of the Shakespeare Institute)

LIVE: Romanian Cultural Institut London
(1 Belgrave Square, London)
Free entry!

ONLINE (In English)
on Facebook/ICRLondon & Facebook/TEATRELLI

Such stuff as dreams are made on remains one of Shakespeare’s most beautiful lines. Profound, touching, inspiring. Its Romanian equivalent in the already classical translation is Noi suntem din plămada din care sunt făcute visele – not the most exact, but arguably the most poetic rendition. So much so that it rivals the original. At least, it enhances it. This is a paradox, impossible to explain to anyone who has read Shakespeare only in her/his/its own Elizabethan English. It is not merely the paradox of translation, but of an entire cultural phenomenon that involves interpretation and adaptation, sensitivity and sensibility, linguistic text and cultural context beyond borders. In its Romanian version, this line from The Tempest reaches a latent potentiality of meaning that would otherwise be less readily available and even missed altogether.


Another layer, a more complex one, of the same story of translation involves the universe of live performances. In Romania, in Eastern Europe, Shakespeare became a Cold War playwright through vibes that have meant so much more than in their initial spiritual setting. Political and poetic Shakespearean theatricality has been shaped by great artists, from Liviu Ciulei to Silviu Purcărete, in a way that defies Western norms of stage expressiveness to this day. Such creators have not only reread the original, but they have rewritten it too. 


Together with a most seasoned expert, Michael Dobson, let us talk about Shakespeare on the other edge of Europe. Now, when everything about the absurdity of war and the grand mechanism of history – as Jan Kott memorably put it – becomes so powerful yet again, this dialogue is meant to remind everyone that Shakespeare really is our contemporary.” - Octavian Saiu

Professor Michael Dobson is a preeminent figure in contemporary Shakespeare studies, Director of the Shakespeare Institute since 2011 and Professor of Shakespeare Studies at the University of Birmingham. He has taught at universities including Oxford, Harvard, the University of London and the University of Illinois at Chicago, and he has lectured on Shakespeare in more than thirty countries. 

Professor Dobson has a distinguished career as a teacher of and writer about Shakespeare’s plays and poems and won the Charles Oldham Shakespeare Prize while still an undergraduate at Oxford in 1981. His doctoral thesis, on the development of Shakespeare's reputation from the Restoration to David Garrick's Stratford Jubilee, was supervised by Stanley Wells, and most of it was written during his two years as a researcher and professor at Harvard. After his experience at Harvard, Professor Dobson worked at other universities in North America. In 2005 he transferred to Birkbeck College, University of London (where he developed a new MA program on Shakespeare and contemporary performance, in collaboration with Shakespeare's Globe), before being appointed as the Director of the Shakespeare Institute. He received grants and fellowships from the American Council of Learned Societies, British Academy, American Philosophical Society, Society for Theatre Research and the Leverhulme Trust, taught as a visiting professor at Peking University in China and Lund University in Sweden, and served on the Program Committee of the Shakespeare Association of America.

He is the founder and a board member of the European Shakespeare Research Association; Academic Dean of the British American Drama Academy; book and theatre reviewer for the BBC and the London Review of Books; co-editor, with Dympna Callaghan, of the Palgrave Shakespeare monograph series; member of the editorial boards of Shakespeare Quarterly and Shakespeare Survey etc. He holds honorary degrees from Lund University in Sweden and Craiova University in Romania, as well as the Craiova Shakespeare Festival International Shakespeare Prize.

Professor Octavian Saiu is a scholar and professional theatre critic. He holds a PhD in Theatre Studies from National University of Theatre and Film in Romania, with a thesis about theatrical space, and another PhD in Comparative Literature from the University of Otago in New Zealand, with a thesis about Samuel Beckett and Eugène Ionesco. He completed his Post-Doc in Modern Literature at the University of Otago, and has been awarded his Habilitation in Theatre and Performing Arts. He teaches at universities in Romania, Hong Kong, New Zealand, Japan and Portugal, was Visiting Fellow at the University of London, School of Advanced Study, and has taught courses and offered master classes as Visiting Professor at various universities in Europe, Africa, Asia, and the Middle East, as well as the Grotowski Institute.

He has been actively involved, as Conference Chair and Invited Speaker, in several major theatre and academic events around the world, including the Theatre Olympics, Wuzhen Theatre Festival, as well as Edinburgh International Festival, where he was Chair of the Samuel Beckett Conference in 2013. Since 2004 he has been Chair of the Conferences of Sibiu International Theatre Festival.

He is President of the Romanian Section – Theatre Studies of IATC, President and founder of IATL - International Association of Theatre Leaders, has published academic articles in several international journals, as well as 14 books on theatre. He received the Critics’ Award in 2010 and the Award of the Union of Theatre Artists (UNITER) in 2013, and the Order of Cultural Merit from the President of Romania in 2020.

Streaming / broadcasting partner: My Romania Community